Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện ("Điều khoản", "Điều khoản và Điều kiện") trước khi sử dụng trang web jobs.hybrid-technologies.vn

Việc bạn truy cập và sử dụng trang web dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những ai truy cập hoặc sử dụng trang web.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý việc bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Liên kết với các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi trang web. Trang web của chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng trang web sẽ không chịu trách nhiệm, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc do liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn, hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập vào trang web của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp bạn vi phạm Điều khoản.

Tất cả quy định của Điều khoản vẫn tiếp túc có hiệu lực ngay cả khi Điều khoản đã chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Từ chối trách nhiệm

Thông tin trong trang web này là thông tin chung. Thông tin này được cung cấp bởi chúng tôi, và trong khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực để cập nhật thông tin chính xác, chúng tôi sẽ không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, đồ họa có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều có nguy cơ tiềm ẩn của riêng bạn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp; hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ cho trang web hoạt động tốt. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không khả dụng do sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát.

Thay đổi

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Những yếu tố dẫn đến sự thay đổi sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:  jobs@hybrid-technologies.vnChính sách bảo mật

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và những lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu này.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện trang web. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ jobs.hybrid-technologies.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập những thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau, nhằm mục đích cung cấp và cải thiện trang web của chúng tôi đến người dùng như bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, tiểu bang, tỉnh, mã bưu điện, thành phố
 • Cookies và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách trang web được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP trong máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên trang web của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích trang web của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối tất cả các cookie trên trình duyệt của mình hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của trang web của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu

HYBRID TECHNOLOGIES sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì trang web
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với trang web của chúng tôi
 • Cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của trang web chúng tôi khi bạn chọn điều đó
 • Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Phân tích thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện trang web
 • Theo dõi việc sử dụng trang web
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực chính phủ khác - nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý thông tin đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó để thể hiện sự đồng ý của bạn đối với phần thông tin đã được chuyển đó.

HYBRID TECHNOLOGIES sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này, và thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chuyển đến một tổ chức hoặc quốc gia nào, trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

DTiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

HYBRID TECHNOLOGIES có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và chống lại các quyền hoặc tài sản của HYBRID TECHNOLOGIES
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến trang web
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng trang web hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc dữ liệu của bạn được bảo mật rất quan trọng với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho trang web của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), thực hiện các dịch vụ hoặc để hỗ trợ phân tích cách sử dụng trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi.

 • Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của riêng mình.

Bạn có thể từ chối cung cấp hoạt động của mình trên trang web cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: https://polaho.google.com.vn/privacy?hl=vi

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết những thay đổi mới nhất. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: jobs@hybrid-technologies.vnSử dụng cookie

HYBRID TECHNOLOGIES, sử dụng thông tin điều hướng trang web của chúng tôi để thu thập thông tin khi các cá nhân điều hướng trang web của chúng tôi (jobs.hybrid-technologies và các tên miền phụ của nó và các trang web khác có thể được chỉ định bởi HYBRID TECHNOLOGIES, hoặc Dịch vụ (cung cấp các dịch vụ thông qua Trang web, bao gồm cả ví dụ, một số dịch vụ liên quan đến phát triển, truyền, phân tích và quản lý thư email ( Dịch vụ").

Như được mô tả đầy đủ hơn bên dưới, Chúng tôi sử dụng các công nghệ này để quản trị trang web và Dịch vụ của chúng tôi, phân tích xu hướng, theo dõi người dùng chuyển động xung quanh Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, phục vụ quảng cáo được nhắm mục tiêu và thu thập thông tin nhân khẩu học nói chung. Trang này giải thích những công nghệ này là gì và tại sao chúng tôi sử dụng chúng, cũng như các cá nhân truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

Cookies

1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Cookie được sử dụng rộng rãi bởi chủ sở hữu trang web để làm cho trang web và dịch vụ của họ hoạt động hoặc để hoạt động hiệu quả hơn cũng như cung cấp thông tin báo cáo.

Các cookie được đặt bởi chủ sở hữu trang web (trong trường hợp này là HYBRID TECHNOLOGIES) được gọi là cookie của bên thứ nhất. Cookie được đặt bởi các bên khác ngoài chủ sở hữu trang web được gọi là cookie của bên thứ ba. Cookie của bên thứ ba cho phép các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba được cung cấp thông qua trang web (ví dụ như quảng cáo, nội dung tương tác và phân tích). Các bên đặt các cookie của bên thứ ba này có thể nhận ra máy tính của bạn kể cả khi truy cập trang web được đề cập và cả khi truy cập một số trang web khác.

2. Tại sao chúng ta sử dụng Cookies?

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba vì nhiều lý do. Một số cookie được yêu cầu vì lý do kỹ thuật để Trang web và Dịch vụ của chúng tôi hoạt động và chúng tôi gọi chúng là các cookie thiết yếu. Các cookie khác cũng cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu lợi ích của người dùng của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba phục vụ cookie thông qua Trang web của chúng tôi để quảng cáo, phân tích và các mục đích khác như hiệu suất và chức năng. Điều này được mô tả chi tiết hơn dưới đây.

3. Cookies nào được phục vụ thông qua trang web và dịch vụ của chúng tôi?

Các loại cookie cụ thể của bên thứ nhất và bên thứ ba được cung cấp thông qua Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, và các mục đích mà chúng thực hiện được mô tả bên dưới:

 • Cookie trang web thiết yếu: Những cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như khả năng đăng nhập và truy cập vào các khu vực an toàn.
 • Cookie phân tích hoặc tùy chỉnh: Những cookie này thu thập thông tin được sử dụng ở dạng tổng hợp để giúp chúng tôi hiểu cách thức Trang web và Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng hoặc hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi hoặc để giúp chúng tôi tùy chỉnh Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Cookie quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để giúp mang thông điệp quảng cáo phù hợp hơn đến Bạn. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn không cho cùng một quảng cáo xuất hiện lại cho cùng một người dùng, đảm bảo quảng cáo được hiển thị đúng cho nhà quảng cáo và trong một số trường hợp chọn quảng cáo dựa trên sở thích của Bạn.
 • Cookie mạng xã hội: Những cookie này được sử dụng để cho phép Bạn chia sẻ các trang và nội dung mà bạn thấy thú vị trên Trang web của chúng tôi thông qua mạng xã hội bên thứ ba và các trang web khác. Những cookie này cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

4. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát Cookies?

Bạn có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối cookie. Bạn có thể thực hiện tùy chọn cookie của mình bằng cách nhấp vào các liên kết từ chối thích hợp được cung cấp trong bảng cookie ở trên.

Bạn có thể đặt hoặc sửa đổi các điều khiển trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, Bạn vẫn có thể sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi mặc dù quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực trên trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế. Vì phương tiện mà Bạn có thể từ chối cookie thông qua các điều khiển trình duyệt web của bạn khác nhau tùy theo trình duyệt, Bạn nên truy cập trình đơn trợ giúp của trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin. Dưới đây là các trang thông tin liên quan hiện tại cho các trình duyệt chính:

 • Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
 • Google Chrome: https://support.google.com/accountsals/61416
 • Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/USE_priv_help.html
 • Apple Safari: Chặn cookie theo mặc định và chỉ chấp nhận cookie từ tên miền hiện tại của bạn. Để thay đổi, nhấp vào Safari, Tùy chọn, Bảo mật và chọn Tùy chọn của bạn.

Ngoài ra, hầu hết các mạng quảng cáo cung cấp cho Bạn một cách để từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.aboutads.info/choices/, http: //www.networkad Quảng cáo.org/choices/ hoặc http://youronlinechoices.com/.

Web Beacons

Cookies không phải là cách duy nhất để nhận biết hoặc theo dõi khách truy cập vào một trang web. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ tương tự khác, như Web Beacons (đôi khi được gọi là pixel/ theo dõi pixel. Đây là những tệp đồ họa nhỏ chứa một mã định danh duy nhất được nhúng trong Trang web của chúng tôi hoặc trong email hoặc các thông tin liên lạc khác được gửi qua Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, điều này cho phép chúng tôi giám sát các mẫu lưu lượng truy cập của người dùng từ một trang trong Trang web của chúng tôi sang trang khác, để theo dõi quyền truy cập vào các thông tin được gửi qua Dịch vụ của chúng tôi, để hiểu liệu Bạn có đến Trang web của chúng tôi từ quảng cáo trực tuyến được hiển thị trên một Trang web của bên thứ ba hoặc liệu Bạn đã xem quảng cáo trên Trang web của chúng tôi hay thông qua Dịch vụ hoặc để cải thiện hiệu suất trang web. Trong nhiều trường hợp, các công nghệ này phụ thuộc vào cookie để hoạt động chính xác và do đó, cookie giảm sẽ làm giảm chức năng của chúng.

Các đối tượng được chia sẻ cục bộ (còn gọi là cookie Flash) và bộ nhớ cục bộ trong HTML5 cũng có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm của bạn, ví dụ: lưu trữ tùy chọn và cài đặt người dùng của bạn như cài đặt âm lượng / tắt tiếng. Đối tượng chia sẻ cục bộ là các tệp dữ liệu tương tự như cookie của trình duyệt, nhưng có thể lưu trữ dữ liệu phức tạp hơn văn bản đơn giản. Bạn có thể quản lý các đối tượng được chia sẻ cục bộ bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang web trợ giúp của Adobe tại đây.

Chúng tôi có phục vụ quảng cáo được nhắm mục tiêu không?

Các bên thứ ba có thể phân phát cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để phân phát quảng cáo thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo có liên quan về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ để đo lường hiệu quả của quảng cáo. Điều này có thể được họ thực hiện bằng cách sử dụng cookie hoặc web Beacons để thu thập thông tin về các lần truy cập của bạn đến trang này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo có liên quan về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm. Thông tin được thu thập thông qua quy trình này không cho phép chúng tôi hoặc họ xác định Tên của bạn, chi tiết liên hệ hoặc các chi tiết nhận dạng cá nhân khác trừ khi bạn chọn cung cấp những thông tin này.

Bao lâu thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này?

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật trang này để phản ánh các thay đổi đối với cookie mà chúng tôi sử dụng, hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Do đó, vui lòng truy cập lại Tuyên bố về Cookie này thường xuyên để được thông báo về việc sử dụng cookie và các công nghệ liên quan của chúng tôi.