Life at Hybrid Technologies

Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies
Life at Hybrid Technologies

Điều gì làm chúng tôi trở nên khác biệt?

Mission

TẦM NHÌN

New view with you - Vươn tới tầm cao mới
Our values

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dưới đây là những giá trị mà chúng tôi hướng đến, với danh nghĩa là công ty offshore hàng đầu.

Giao tiếp (Communication)

Chủ động đối thoại không ngần ngại

Giải pháp (Solution)

Đưa ra giải pháp khả thi nhất, phù hợp mọi nhu cầu, hoàn cảnh

Mối quan hệ (Relation)

Xây dựng mối quan hệ đồng hành, phát triển bền vững và đáng tin cậy

Lịch sử công ty

2016Tháng 04

Thành lập Evolable Asia Solutions Co., Ltd. tại tòa nhà Atago Green Hills, Tokyo, Nhật Bản (EASJ).
Thành lập EAS Lab tại Hà Nội.

2017Tháng 03
Thành lập Head Office tại Hồ Chí Minh (Tòa nhà Đồng Nhân).
Tháng 06
Số lượng nhân viên đạt 50 người.
Tháng 11

Thành lập Evolable Asia Solutions Việt Nam Co., Ltd (EASV).

2018Tháng 01
Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (Vĩnh Trung Plaza).
Số lượng nhân viên đạt 100 người.
2019Tháng 01
Số lượng nhân viên đạt ~ 300 người.
Tháng 03

Mua lại JAPAN TECH Co., Ltd. 
Đạt chứng nhận ISO/IEC 27001

Tháng 04

Mua lại EVOLABLE ASIA Co., Ltd. 

Tháng 05

Chính thức đổi tên thành Hybrid Technologies Co., Ltd.

Tháng 08

Trở thành Gold Partner của ISTQB.

Tháng 09

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015.

Tháng 12

Số lượng nhân viên đạt 500 người.

2020Tháng 03

Mua lại Dentsu Techno Camp.

Tháng 04

Số lượng nhân viên đạt 700 người.

Tháng 05

Thay đổi Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõiBộ nhận diện thương hiệu mới.

2021Tháng 08

Trở thành Platinum Partner của ISTQB

 
Tháng 12

Chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nhật Bản

 
Người thành công không bao giờ dừng lại.Tìm con đường của bạn