TÍNH NĂNG NỔI BẬT TRONG JAVASCIPT BẠN CẦN BIẾT

Optional chaining là một kỹ thuật giúp ta làm việc với Javascript dễ dàng hơn. Nó cũng cần thiết như Fat Arrow Functions hoặc ‘let’ và ‘const’. Thế Option Chaining hoạt động ra sao? nó giải quyết những vấn đề gì? Hãy cùng Hybrid Technologies nghiên cứu để hiểu rõ hơn nhé.

Đặt vấn đề

Hãy tưởng tượng: Bạn lấy data từ API, và object trả về dạng Deeply Nested Objects, lúc này ta cần phải thông qua rất nhiều object properties để lấy được properties trong cùng.

 

Với cách trên thì việc lấy firstName thật sự không tốt. Một giải pháp tốt hơn có thể như thế này:

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận