PHÂN BIỆT OVERRIDING VÀ OVERLOADING

Overloading (Nạp chồng phương thức) và Overriding (ghi đè phương thức) là hai khái niệm cơ bản trong lập trình mà bất kì newbie nào cũng cần phân biệt. Vậy chúng là gì? Khác nhau thế nào? Hãy cùng Hybrid Technologies phân tích và tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Overloading (Nạp chồng phương thức) là gì?

Overloading là một kĩ thuật cho phép trong cùng một class có thể có nhiều phương thức cùng tên nhưng khác nhau về số lượng tham số hoặc kiểu dữ liệu tham số. Ví dụ chúng ta có hàm tinhTong dùng để cộng hai số nguyên. Khi muốn cộng ba số nguyên, bạn phải viết một hàm với tên khác (chẳng hạn tinhTong1) và truyền vào 3 số nguyên? Như vậy, code sẽ trở nên phức tạp hơn trong khi hai hàm có cùng một mục đích là cộng các số nguyên lại với nhau. Như vậy chúng ta sẽ overload hàm tinhTong như sau:

Khi gọi hàm tinhTong và truyền vào số lượng tham số khác nhau thì sẽ gọi tới hàm có số lượng tham số tương ứng

Chú ý vào cửa sổ “Watch 1” ta thấy giá trị của hai biến a và b lần lượt là giá trị trả về của hai hàm tinhTong(int a, int b) và hàm tinhTong(int a, int b, int c) 

Tương tự ta có thể overload kiểu dữ liệu của tham số. Thay vì hàm tinhTong cộng hai số nguyên thì cũng có thể cộng hai số thực, chỉ cần truyền vào 2 tham số kiểu double.

Tương tự giá trị biến c là giá trị trả về của hàm tinhTong(double a, double b) sau khi truyền vào hai tham số kiểu double.

Tạo constructor với số lượng tham số khác nhau cũng là một dạng của oveloading.

Overriding (Ghi đè phương thức) là gì?

Overrding (tên đầy đủ là Method Overriding), được sử dụng trong trường hợp lớp con kế thừa từ lớp cha và muốn định nghĩa lại một phương thức đã có mặt ở lớp cha. Một lớp cha thông thường có thể có nhiều lớp con kế thừa, tuy nhiên phương thức ở lớp cha có thể phù hợp với lớp con này nhưng không phù hợp với lớp con khác, do đó lớp con cần ghi đè lại phương thức đó cho phù hợp.

Ví dụ class Animal có phương thức animalSound đại diện cho tiếng kêu của động vật. Class Dog và Cat kế thừa từ class Animal, nhưng chó và mèo có tiếng kêu khác nhau nên phải implement phương thức animalSound cho mỗi lớp khác nhau. Vì vậy cần phải ghi đè lại phương thức animalSound ở hai lớp Dog và Cat bằng cách sử dụng từ khóa override như sau(lưu ý ví dụ minh họa sử dụng code C#, những ngôn ngữ khác nhau sẽ overriding theo cú pháp khác nhau nhưng về bản chất là như nhau).

Ở hàm main tạo instance của class Animal, Dog và Cat sẽ cho kết quả như sau.

=> Kết quả

So sánh

Overloading Overriding
Thể hiện đa hình tại compile time Thể hiện đa hình tại runtime
Thêm hành vi cho phương thức Thay đổi hành vi hiện tại của phương thức
Có thể khác nhau về số lượng và kiểu dữ liệu của tham số Số lượng và kiểu dữ liệu của tham số phải giống nhau
Xảy ra trong cùng một class Xảy ra ở 2 class có quan hệ kế thừa

 

Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn và không còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm trên. Chúc các bạn luôn thành công!

Nguồn: Tổng hợp

Facebook Comments
PHÂN BIỆT OVERRIDING VÀ OVERLOADING
4 (80%) 2 votes

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận