CodeCeption: Tự động hóa cho công việc testing

Testing là một phần công việc không thể thiếu đối với Developers khi phát triển các tính năng của sản phẩm. Tuy nhiên công việc này được lặp đi lặp lại với những thao tác không thể khác hơn thì nó quả là nhàm chán. CodeCeption sẽ giúp các developers tiết kiểm được một khoảng thời gian dành cho việc khác khi ta chỉ cần bỏ ra một ít chi phí thời gian ban đầu.

Với các tính năng hữu ích như Framework Testing, Unit and Integration Testing, Browser Testing, BDD (Behavior  Driven Development), User Centric Tests. CodeCeption đang dẫn trở nên thân thiện hơn với Developers khi hỗ trợ các PHP Framwork Symfony, Laravel, Zend Framework, Yii, Phalcon…với Unit Test. Kết hợp với Selenium, phantoman với Integration Tessting.

Cài đặt CodeCeption khá đơn giản qua các bước sau:

  1. Xác định được môi trường mà CodeCeption sẽ chạy như phiên bản PHP, cUrl, wget
  2. Truy cập vào http://codeception.com/builds để tải gói CodeCeption về phù hợp với phiên bản PHP nhé.
  3. Thiết lập cài đặt để chạy CodeCeption giống như một command của hệ thống:

Ở đây mình dùng với PHP 5.5.9 và chạy trên ubuntu 14.04 và phiên bản codeception la 2.26

4. Khởi tạo và chạy build project testing: ví dụ một trường hợp về chạy Acceptance Test với Cakephp

5. Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu về CodeCeption

Unit Test: http://codeception.com/docs/05-UnitTests
Functional test: http://codeception.com/docs/04-FunctionalTests
Acceptance test : http://codeception.com/docs/03-AcceptanceTests

6. Một số link tham khảo:

http://phptest.club/c/codeception

http://stackoverflow.com/questions/tagged/codeception

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận