[2018] MAY 2018 – DUONG THI THU QUYNH – LAB MANAGER ASSISTANT

Câu hỏi 1: Nếu chọn 3 cụm từ để mô tả về công việc của mình, Quỳnh sẽ nói gì? (vị trí, nhiệm vụ chính)

  • Lab manager assistant
  • Hỗ trợ giao tiếp giữa Lab Managers người Nhật – members người Việt hoặc Lab Managers người Nhật – những bộ phận khác
  • Hỗ trợ Lab Managers, khách hàng, members để đối ứng và giải quyết vấn đề phát sinh

Câu hỏi 2: Điều gì khiến Quỳnh yêu thích công việc của mình và là động lực đi làm mỗi sáng?

Được gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người, được thử thách mình ở nhiều mảng công việc khác nhau

Câu hỏi 3: Đóng vai trò “cầu nối” giữa người Nhật và người Việt, thách thức lớn nhất với Quỳnh là gì?

Do có sự bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, cách suy nghĩ giữa người Nhật và người Việt nên với vai trò là câu nối, mình phải làm sao truyền tải đúng suy nghĩ, mong muốn của 2 bên và giúp 2 bên đạt được 1 thỏa thuận hoặc một cách giải quyết phù hợp nhất

Câu hỏi 4: Người ta thường nói “Sướng nhất là Trợ lý, khổ nhất cũng là Trợ lý”. Quỳnh nghĩ thế nào về câu nói này?

Minh nghĩ là khổ nhiều hơn sướng :D. “Sướng” ở đây là có thể nâng cao khả năng giao tiếp, khả năng tiếng Nhật và được biết nhiều nghiệp vụ. Tuy nhiên, vì là người đứng giữa người Nhật và người Việt nên phải giải thích làm sao để 2 bên hiểu được nhau và phải làm sao hỗ trợ thật tốt để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Hơn nữa tùy đối tượng tiếp xúc mà mỗi người mỗi tính cách, mỗi cách suy nghĩ nên trong quá trình giao tiếp phải chọn cách nói, cách làm việc phù hợp với từng đối tượng.

Câu hỏi 5:  Trách nhiệm lớn nhất và cũng là niềm tự hào của Quỳnh với vai trò là 1 trợ lý cho LMs?

  • Hỗ trợ Lab Managers đối ứng những yêu cầu từ khách hàng để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
  • Giúp members người Việt truyền tải được những mong muốn, thắc mắc đến Lab Managers

Câu hỏi 6: Kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Hybrid Technologies của Quỳnh sau hơn 2 năm làm việc là gì?

Được tham gia câu lạc bộ Guitar và tham gia biểu diễn tại Gala Dinner đợt du lịch công ty năm 2016 mặc dù hát không hay =))

Câu hỏi 7:  Nếu chỉ dùng 1 cụm từ mô tả về công ty – Quỳnh sẽ nói gì?

Có trách nhiệm, cầu toàn, lạnh lùng nhưng ấm áp =))

Câu hỏi 8: Ngoài lề xíu nhé: Quỳnh xinh đẹp, thông minh, năng động và được mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng nghe đâu Quỳnh vẫn còn độc thân. Vậy mẫu người yêu lý tưởng của Quỳnh là gì?

Cao hơn Quỳnh ít nhất ½ cái đầu về chiều cao và học vấn. Tuy nhiên bạn biết đấy, tình yêu có thể phá vỡ mọi tiêu chuẩn đặt ra nên thực sự Quỳnh không đặt nặng 1 hình mẫu nào cả

——————————————————————————-

Question 1: If there are 3 phrases to describe about your jobs, what are they? (position, main duties)

  • Lab manager assistant
  • Communication support between Japanese Lab Managers & Vietnamese members or Japanese Lab Managers & other divisions.
  • Reciprocal and problem-solving between Lab Managers, client & members.

Question 2: What is your favorite and motivation to work at HYBRID TECHNOLOGIES?

I can meet and communicate with many people, be challenged in different jobs tasks.

Question 3: As a “bridge” between Japanese & Vietnamese people, what is your most challenge?

They are the barriers in the language, culture, thought between Japanese & Vietnamese people. Therefore, with the duty of a “bridge”, my challenge is how to transfer the exact thoughts to gain the best deal or best problem-solving.

Question 4: People says “The happiest is the Assistant, the most suffering is also the Assistant”. How do you think about this statement?

I think it more suffering than happiness. “Happiness” is when I can upgrade my Japanese communication skills and learn new knowledge. However, as a “bridge”, I need a good explanation to let both sides do not misunderstanding, and bring satisfaction to the client.

Besides, everyone has different characteristics, thoughts, so I have to choose the appropriate communication ways to complete the task in the best way.

Question 5: What is your most significant responsibility and also your proud when working as an Assistant?

  • Support Lab Managers to meet client’s demands.
  • Support Vietnamese members transfer all their wishes/ confusion to Lab Managers.

Question 6: What are your best memories after 2 years working at here?

Participated Guitar Club, and showed off in Gala Dinner in Company Trip, even though I were not a good singer.

Question 7: How to describe the company in 1 sentence?

It’s responsible, perfect, cold but warm.

Question 8: Just a small question: You are beautiful, smart, active and be loved, but you are still single. So what is your ideal man?

He must at least one and a half taller and smarter than me. However, as you know, love can break all rules, so I just let it be. 

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận