[2018] MARCH 2018 – NGUYỄN HỒNG PHÚC – LASTROOTS

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Công việc hiện tại của mình là server developer cho dự án Lastroots.

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc? Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Khó khăn với 1 dự án start-up là trong quá trình triển khai các yêu cầu của khách hàng sẽ thay đổi rất nhiều. Trong trường hợp này mình trao đổi kĩ với khách hàng để xem thực sự khách hàng mong muốn điều gì, sau đó trao đổi với các bạn cùng team và đề xuất với khách hàng phương án mà bọn mình nghĩ là tối ưu nhất.

Câu hỏi 3: Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất cho công việc của Serve Developer là gì?

Theo mình, ba yếu tố sau chúng ta nên trau dồi:

– Không ngừng học hỏi: Công nghệ biến đổi không ngừng, cho nên nếu ngừng học hỏi tiếp thu các công nghệ mới, chúng ta sẽ bị tụt hậu so với mọi người.

– Luôn cố gắng hoàn thiện sản phẩm: Trong quá trình vận hành server, mình luôn kiểm tra xem có lỗi nào phát sinh và tìm cách khách phục các lỗi đó. Như vậy khiến server bên mình hoạt động ngày một ổn định hơn. Đem lại sự hài lòng cho user và khách hàng.

– Tích cực trao đổi  thông tin: ở team mình các bạn luôn chủ động trao đổi vấn đề. Việc này kết nối các thành viên trong team thành 1 thể thống nhất, giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Câu hỏi 4: Điều gì khiến bạn yêu thích và gắn bó với công việc ở Hybrid Technologies?

Ở các mô hình khác, Developer hay nhận yêu cầu của khách hàng và làm theo. Còn ở Hybrid Technologies theo mô hình Offshore, nên mình có điều kiện làm việc và tương tác trực tiếp với khách hàng. Trong quá trình làm việc, nếu thấy điều gì hợp lý mình có thể chủ động đề xuất được. Do đó kích thích sự sáng tạo, trau dồi kiến thức của mình hơn.

Mình thích môi trường làm việc như ở Hybrid hiện tại, công việc sáng tạo, đồng nghiệp vui tính, dễ thương

——————————————————————————-

Question 1: What is your current job & field of activity?

My current job is server developer of Lastroots’s project.

Question 2: What difficulties did you face when working? How did you fix/handle it?

The difficulty of a start-up project is that the client’s requests often change in the deployment process. In these cases, I have to discuss carefully with a client to know what makes client concerned about, then discuss with our team and propose our best solution to the client.

Question 3: In your opinion, what are 3 most important elements for Server Developer?

In  my opinion, 3 most important elements are:

– Non-stop learning: Technology changes every day, if you stop learning, you will fall behind.

– Always try to complete the product: In server operating process, I always check bugs, and find ways to solve out. It could make the server run smoothly and stably, and bring the satisfaction to user & client. 

– Actively exchange information:  In my team, we often exchange information actively. This could connect members in a team, and the work goes smoothly.

Question 4: What makes you feel interested and want to work with Hybrid Technologies? 

In a platform, Developer often receives client’s requests and follow.

In Hybrid with Offshore platform, I have more chances to work and interact directly with the client. In the working process, if I find anything reasonable, I can proactively propose. And it could stimulate creativity, and I can also improve my knowledge.

Besides, friendly and funny colleagues are what I love when working at Hybrid Technologies.

Facebook Comments
[2018] MARCH 2018 – NGUYỄN HỒNG PHÚC – LASTROOTS
5 (100%) 2 votes

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận