[2018] APRIL 2018 – HOÀNG QUANG THÁI – BO-LP PROD – DAD

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Công việc hiện tại của mình là Front-End Developer. Lab Bo-LP Prod

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc? Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Khó khăn thường gặp của mình là về việc hiểu yêu cầu chi tiết công việc của một dự án, vì thế nên mình thường hỏi ý kiến của các anh chị trong Lab và những người có kinh nghiệm để giải thích giúp mình.

Câu hỏi 3: Theo bạn, những kỹ năng quan trọng nhất cho một developer là gì?

Theo mình một Developer ít nhất phải có 3 kỹ năng quan trọng sau đây:

1.   Giải quyết vấn đề.

Đây là một kĩ năng rất quan trọng đối với bất kỳ một kỹ sư – lập trình viên phần mềm nào, không có vấn đề cần giải quyết thì đương nhiên sẽ không có nhu cầu về phần mềm.

Đối với mình, ngôn ngữ lập trình hay công nghệ bạn sử dụng không quan trọng bằng việc phân tích và giải quyết vấn đề. Nếu không có kĩ năng này, bạn không thể trở thành một lập trình viên thực sự giỏi.

2.   Tự học.

Đối với một lập trình viên, có lẽ không có kỹ năng nào quan trọng hơn kỹ năng tự học.

Bởi vì lập trình là một trong những ngành nghề có sự thay đổi và phát triển nhanh “chóng mặt”. Nếu không phát triển khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu, người lập trình viên dễ rơi vào tình trạng không theo kịp sự phát triển chung của ngành.

3.   Kỹ năng đặt tên (Định danh)

Mỗi lần bạn viết code bạn đang đặt tên cho các thành phần. Khi bạn đọc code của mình hoặc của người khác, hầu hết sự hiểu thấu của bạn về những dòng code là đến từ tên của các thành phần trong những dòng code đó.

Câu hỏi 4: Bạn đã là thành viên của gia đình Hybrid Technologies được bao lâu rồi? Tại sao bạn lại quyết định làm việc tại công ty đây?

Mình đã làm việc ở đây hơn một năm rồi. Mình cảm thấy môi trường làm việc ở Hybrid rất thân thiện, mọi người thoải mái trao đổi mọi chuyện từ công việc đến chuyện riêng.

Ngoài ra có các hoạt động như (Team-buiding, Kick-off …) và các câu lạc bộ như (bóng đá,  Gym…) giúp mọi người gắn kết với nhau và thư giãn sau những giờ làm việc.

——————————————————————————-

Question 1: What is your current job & field of activity?

I currently work as a Front-End Developer in Lab Bo-LP Prod, DAD. 

Question 2: What difficulties did you face when working? How did you fix/handle it?

My most difficulty in this job is how to understand well task details of the project. In these cases, I often ask colleagues who have experiences to support me to find out the best solutions.

Question 3: In your opinion, which skills are most important for a developer? 

In my opinion, a developer needs at least 3 essential skills:

1. Solve the issue

This is one of the most successful skills for any software developer/engineer. If it doesn’t have any problem, so there are no software demands.

In my point, programming language or technique is not essential as analyzing & solving the problem. If you don’t have this skill, you cannot become real good developer.

2. Self-learning

Self-learning is the most important skill for a developer.

This is because IT industry is one of the industries which dizzily change and develop. If you don’t develop yourself by keeping learning, searching, studying, you will not catch up the industry development.

3. Name identification Skill

Whenever you write code, you set name for each element. When you read your code or others, almost your understanding about these code lines comes from the name of the element in these codes.

Question 4: How long have you been Hybrid’s employees? Why do you decide to work in Hybrid?

I has worked here over 1 year, and I feel that Hybrid has an amicable working environment, everyone feels free to discuss anything not only about business but also personality.

Besides, the company also has many activities (Team-building, Kick-off …) and Clubs (Football, Gym..), which helps to connect all colors and they feel relaxed after working day.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận