[2017] May_Trần Hoàng Minh Tuấn_Developer (HCM)

Hiện tại công việc trong Lab của mình là nhận yêu cầu từ Team bên nhật để Fix bug hoăc viết nhưng tính năng mới cho các sản phẩm chủ lực của Aucfan. Lĩnh vực hoạt động của mình là phát triển ứng dụng Website.

Điều hấp dẫn mình tại đây là môi trường làm việc rộng lớn, năng động đồng thời có các Câu lạc bộ như: Bóng đá, Cầu lông, Tennis, Bơi lội để giải trí sau giờ làm. Và đặc biệt hơn là Câu lạc bộ Guitar nơi mọi người có thể thỏa thích ca hát và giải trí.

Bên cạnh đó, mình còn rất thích một chỗ là: Hybrid Technologies tổ chức nhiều sự kiện cho nhân viên qua đó mình có thể làm quen giao lưu kết bạn sau giờ làm việc. Mà Mình thì rất thích kết bạn^^!

Chắc có lẽ một Developer thì cần nhiều tố chất nhưng theo riêng mình, mình nghĩ: Thứ nhất, Developer thường kiên nhẫn tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề mới phát sinh. Thứ hai là họ sáng tạo trong công việc để tăng hiệu suất làm việc. Và thứ ba là luôn học hỏi để nâng cao kinh nghiệm và kỹ thuật của bản thân.

Mình có nhiều nhiều mục tiêu (cười). Trước mắt, mình muốn học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng của các anh chị đi trước càng nhiều càng tốt để nâng cao kinh nghiệm cho bản thân. Mình sẽ thường tham gia các khóa học đào tạo Tiếng Nhật ngắn hạn của công ty để có thể làm quen và sử dụng Tiếng Nhật trong công việc.

Trong tươngg lai gần thì mình muốn phát triển kỹ năng quản lý Project kết hợp với nâng cao kỹ thuật để chúng có thể bổ trợ nhau và hoàn thành Project được tốt và chất lượng hơn. Tương lai xa hơn một chút thì mình muốn trở thành BSE hoặc Project Manager.

—————————————–

In Hybrid Technologies, my mainly task is receiving requests from Client in Japan to fix bug or write new functions for key products of Aucfan. 

There are lots of benefits when working at EVA, such as a large and active working environment with many clubs: Football, Badminton, Tennis, Swimming after working time. And specially is Guitar Club – a perfect place for everyone to enjoy singing and entertaining. 

Besides, Hybrid Technologies has lots of events for employees, so I will have more chances to make friends after work. And I like to meet new friends.

Maybe a Good Developer needs many elements, but in my opinion, I think that: firstly, Developers are often patient to find out the solution and solve problems. Secondly, they are creative in their work to increase their performance. And lastly, you should learn more and more to enhance the experience and technical skills of themselves. 

Right now, I have lots of goals. In short-term, I want to learn experiences and skills of other older colleagues to enhance my experiences. I often join short-term Japanese class in EVA to familiar with using Japanese in my job.

In the future, I want to develop Project management and combine with techniques to support each other in complete the projects in high quality. In further future, I want to be BSE or Project  Manager.

-Hybrid Technologies-

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận