[2017] JULY_NGUYỄN PHƯỚC THÀNH ĐẠT_BO.LPO_DAD

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Công việc hiện tại của Lab mình là nhận yêu cầu thiết kế và deadline từ Lab Manager, sau đó phát triển thông qua môi trường Kaizen. Lĩnh vực hoạt động của mình là phát triển Website.

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc?. Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Đối với mình, khó khăn là khi đang làm task gặp phải vấn đề khó cần giải thích với Lab Manager, nhưng vấn đề ấy lại đòi hỏi cao về mặt chuyên môn kỹ thuật như xử lý code phức tạp và phiên dịch khó có thể hình dung ra được vấn đề. Lúc này chỉ còn cách là vẽ hình mô tả cụ thể.

Câu hỏi 3: Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất cho một HTML coder là gì?

Thứ nhất, mình nghĩ là dĩ nhiên phải có kỹ năng về HTML/CSS/Javascript. Tiếp theo biết một chút kỹ năng thiết kế, sử dụng photoshop cũng là một lợi thế. Và cuối cùng là cách thiết kế giao diện responsive.

Câu hỏi 4: Những sai lầm mà các lập trình viên “non trẻ” hay mắc phải?

Mình nghĩ có 4 cái “Không quan tâm” mà các bạn hay mắc phải!

Không quan tâm đến performance: không sử dụng cấu trúc dữ liệu hợp lý, không optimize code.

Không quan tâm đến bảo mật: nghĩ rằng bảo mật là việc của IT, mình chỉ lo code tính năng thôi.

Không quan tâm đến testing: Code chạy đúng một trường hợp chính là được, mấy trường hợp còn lại thì mặc kệ, không cần phải test thử, để tester làm việc này.

Không quan tâm đến cấu trúc code: code chỉ cần chạy được là xong, còn cấu trúc code rối cũng mặc.

————————————

Question 1: What is your current job ?

My current job in Lab is a staff who requests design and deadline from Lab Manager, then develop through Kaizen environment. And my main task field is Website Development. 

Question 2: What is your difficulty in working place? How could you deal with it?

In my experience, the most difficulty is when I have problem with tasks and need to explain to Lab Manager, but the problem is required high and technical specialization, such as solve complicated code and interpret is hard to imagine. So, at that time, I have to draw the map to describe in details. 

Question 3: In your opinion, what is 3 most important skills for HTML Coder?

Firstly, I think we need Skills of HTML/ CSS/ Javascript. Next is a little design skills, know how to use Photoshop is also an advantage. And finally is how to design a responsive display. 

Question 4: What are mistakes that Young Developers often have?

I think that there are 4 “NO CARE” that they often have!

  • NO CARE ABOUT PERFORMANCE: Do not use DATA STRUCTURE effectively, and do not OPTIMIZE CODE. 
  • NO CARE ABOUT SECURITY: Think that SECURITY is IT responsibility, We just care about Function. 
  • NO CARE ABOUT TESTING: Code run well in 1 situation is enough, no more. DO NOT need to TEST, that is Tester job.
  • NO CARE ABOUT CODE STRUCTURE: Code run well is enough, Code Structure is Confused – We do not CARE.  
Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận