[2017] January_Thái Nguyên Vũ_Team Leader

Mình đang đảm nhiệm là Team leader tại nhóm iFlag Đà Nẵng. Theo mình việc khó khăn nhất của 1 Team leader nằm ở vấn đề quản lý các thành viên trong team cũng như việc đặt kỳ vọng hay mục tiêu cụ thể và hợp lý cho team.

Việc giao tiếp liên tục để có thể nắm bắt tình hình của từng thành viên trong team để kịp thời giúp đỡ cũng như thống nhất quan điểm trong cách thức giao tiếp, phong cách làm việc , văn hoá chung mà mọi người cần phải tôn trọng Một Team leader cần có cái nhìn bao quát về toàn bộ thành viên trong team của mình từ năng lực, tính cách, khó khăn…

Nắm rõ những điều này sẽ giúp Leader phân công công việc có hiệu quả đồng thời dễ dàng giải quyết mâu thuẫn trong team cũng như thông cảm và chia sẻ tốt hơn với thành viên trong team của mình.

Với bất kỳ bạn trẻ nào muốn trở thành một team leader giỏi trong tương lai thì cần xác định rõ 3 phẩm chất thiết yếu cần có của 1 người dẫn đầu là phải có đó là: tầm nhìn, chuyên môn vững vàng, và ngọn lửa nhiệt huyết đối với công việc của mình.

*****************************************************************

I work as Team leader iFlag, Danang office. In my opinion, the hardest of this job is to manage team and assign them suitable target, purpose.

Keeping conversation help understand member’s situation to help the team and sync working & communicating option, a general culture that people should respect.

Team leader should have a general overview of all the members in a team with abilities, characters, difficulties,… Understanding these things not only helps Leader assign tasks effectively, but also solve member’s conflict easily, sympathetic and closer with team’s members.

For young wanna be a good team leader, you should determine 3 main necessary characters for the leader: vision, strong knowledge, and passion fire to your job!

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận