[2017] February_Nguyễn Minh Châu_Senior Developer

NGUYỄN MINH CHÂU – Senior Developer

Tôi làm việc tại Lab Gree chuyên về phát triển game. Game của tôi sẽ có nhiều event để thu hút người chơi. Công việc của tôi chủ yếu là thêm các thiết lập cho các event mới đó mỗi tháng và ngoài ra cũng tạo các support tool cho các event đó.

Công ty có chế độ phúc lợi rất tốt nhất là chế độ bảo hiểm Premium dành cho nhân viên và người thân.  Điều này tạo sự an tâm và gắn bó cho nhân viên khi làm việc ở công ty. Ngoài ra công ty cũng có các sự kiện để mọi người giao lưu quan hệ với nhau. Còn tại lab Gree thì môi trường làm việc rất thoải mái và tự do. Hàng tuần Lab của tôi còn có Câu lạc bộ Tiếng Nhật để mọi người trong Lab có cơ hội được giao tiếp với các bạn Kỹ sư người Nhật sang VN công tác.

*****************************************************************

I’m working at Gree lab, specializing in game development. My game will have many events to attract players. My job is to make the settings and also create support tools for those events every month.

The company has the best benefits package, especially Premium insurance for employees and relatives. This creates peace of mind and helps employees to stick with the company. The company also has events for us to communicate with others. Gree lab environment is very comfortable and free. Every week, my Lab has a Japanese Club so everyone in the lab has the opportunity to communicate with Japanese engineers when they have a business trip to Vietnam.

-Hybrid Technologies-

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận