[2017] DECEMBER – LÊ VĂN QUÝ – PROJECT MANAGER – HAN

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Hiện tại mình đang làm Project Manager của Lab Lastroots tại văn phòng Hà Nội. Công việc chuyên môn của mình là quản lý nhân sự, quản lý tiến độ công việc, quản lý chất lượng sản phẩm.

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc? Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Trong công việc hiện tại thì mình chưa gặp khó khăn gì nhiều. Rất may mắn là các thành viên trong team support cho nhau nhiệt tình như một gia đình.

Câu hỏi 3: Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất cho một PM là gì?

Thứ nhất là sống tốt. Nếu bạn thực tâm với các member và khách hàng thì họ sẽ tôn trọng bạn. Việc quản lý dự án nói chung và thành viên, khách hàng nói riêng sẽ trơn tru hơn. Chúng ta nên đặt điều quan trọng nhất trong sự phát triển của dự án là nó được chạy hiệu quả.

Thứ hai nếu không tốt được với ai thì đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Trong một nhóm, rất nhiều tính cách và style làm việc khác nhau nên không tránh khỏi mâu thuẫn. Như mình đã chia sẻ, quan trọng nhất chúng ta phải đặt hiệu quả của công việc lên hàng đầu. Đó là mục đích chung của những người đi làm công ăn lương như mình (cười)

Thứ ba, nếu có một vấn đề nào đó có thể gây ảnh hưởng đến cả team thì mình mạnh tay xử lý triệt để, nhanh gọn. Kể cả đó là vấn đề bên ngoài, hay thành viên bên trong team.

Câu hỏi 4: Bạn nghĩ gì về khả năng phát triển của công ty?

Với tốc độ phát triển như hiện tại, mình tin là trong tương lai không xa, công ty chúng ta sẽ phát triển toàn cầu.

Câu hỏi 5: Vì sao bạn quyết định gắn bó với công ty lâu như vậy?

Vì đây là thiên đường của mình (cười) Môi trường làm việc ở đây khá cởi mở đối với các developer trẻ. Các bạn sẽ học được nhiều thứ về chuyên môn thưc tế và kĩ năng sống ở Hà Nội.

Ở lab mình, hiệu quả công việc là quan trọng nhất, còn những thứ khác, có hay không có, không quan trọng (cười). Anh em có thể đến từ mọi vùng miền, thói quen, tính cách, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng mọi người rất tôn trọng nhau từ cuộc sống đến công việc.

Và cuối cùng, mình thích thì mình gắn bó thôi (cười)

——————————————————————————————-

Question 1: What is your current job?

I’m now working as a Project Manager of Las Lastroots at HAN Office. I’m specialized in recruiting management, working process management, product quality management.

Question 2: What are the difficulties in your job? And How could you resolve them?

Until now, I don’t have much difficulty in this job. Luckily, everyone in team supports each other as a family.

Question 3: In your opinion, What are the 3 most important skills of a Project Manager?

The first is “living well”. If you behave well to other members and clients, they will respect you; therefore, project management in general and member management, in particular, will run smoothly. We all need to prioritize the most critical goal of the project which is the effectiveness.

Secondly, if you can’t be helpful to others, do not make an impact on them. In a team, many characteristics and styles could cause conflict. As I shared before, the most important thing is the effectiveness of the project. That’s the goal for all of us.

Thirdly, if it has any problem can cause adverse effect to the whole team, I will solve it quickly, even it’s from outside or inside of the team.

Question 4: What do you think about company development capability? 

With the speed of current development, I believe that soon, we will develop globally.

Question 5: Why did you decide to work with our company for a long time? 

The reason is that I feel that this is my paradise. (smile) The environment is opened to the young developer and they can learn more about professional and life skills at HAN.

In my Lab, the effectiveness is a priority, others, it doesn’t important even you have or not (smile). Members can come from different regions, habits, personality, family situations but we all respect each other from life to work. 

And finally, I stay with the company because I like it. (smile again)

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận