[2017] AUGUST_LƯỜNG ĐẠI ĐỨC_BENEPAY (HCM)

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Hiện tại mình làm web cho Lab Benepay. Benepay gồm App và Web. Trong đó, App bao gồm các tính năng cho người dùng và nhà cung cấp còn Web sẽ có thêm phần quản lý cho của công ty.

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc? Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Hiện tại hướng đi của Benepay khá mới, chưa có nhiều ứng dụng tương tự để có thể học hỏi, do đó trong quá trình phát triển, yêu cầu chức năng thay đổi liên tục, nhiều lúc cũng thấy khá mất phương hướng. Cũng may sếp mình khá sáng suốt và các bạn đồng nghiệp tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ nên mọi chuyện dần suôn sẻ. Hy vọng sắp tới Benepay sẽ có nhiều bước phát triển hơn nữa.

Câu hỏi 3: Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất cho một PHP Developer là gì?

Thứ nhất là kĩ năng nghiên cứu: việc nghiên cứu và tìm hiểu từ các nguồn trên mạng rất quan trọng.

Thứ 2 là tư duy logic: Developer thì bạn nào cũng cần cái này.

Thứ 3 là Teamwork: muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cũng nhau. Mọi người trong team cần giao tiếp và phối hợp với nhau nhuần nhuyễn để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho dự án.

Câu hỏi 4: Điều gì tại Hybrid Technologies mà bạn thích nhất?

Môi trường làm việc năng động và thân thiện. Giữa nhân viên và các sếp hầu như không có khoảng cách, mọi người có thể thoải mái trao đổi mọi chuyện từ công việc đến chuyện riêng.

Ngoài ra, Công ty quan tâm chăm lo cho nhân viên, có nhiều hoạt động thể thao ( bóng đá, cầu lông, bơi lội, tennis … ). Ngoài ra công ty còn lập riêng nhóm Ambassadors để tổ chức sự kiện vui chơi cho mọi người (Guitar show, Olympic … ) giúp mọi người thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời thêm phần gắn kết mọi người trong công ty.

—————————————————————————————————————–

Question 1: What is your current job? 

I currently work with web of Benepay Lab. Benpay includes App & Web. And, App includes functions for users and tenders, while Web will have one more function for EVA’ s management. 

Question 2: What is your difficulty when working in this position? How could you deal with it?

Direction of Benepay is new with others, it does not have any familiar app to take a study. Therefore, in development process, requirements of functions changes constantly, and I feel a little lost in them. Luckily, I have a good insight boss and friendly, kind colleagues, so everything comes fine day by day. I hope that in future, Benepay will have further developments. 

Question 3: In your opinion, what is 3 most important skills of PHP Developer?

  • First is Research Skill: Searching & Studying in the internet is very important nowadays
  • Second is Logical Thinking: That’s all developers need
  • Finally is Teamwork: You go fast with yourself, You go far with others.  Everyone in team need to communicate and coordinate smoothly to ensure the project always on the road.

Question 4: What is your most favorite thing in Hybrid Technologies?

That is friendly and active environment. It doesn’t have any gap between staffs and boss, everyone can discuss freely from working tasks to private matters.

Besides, the company really care on staffs, it has many activities (football, badminton, swimming pool, tennis..) and Company also has a Team called Ambassador to operate entertained activities for staffs (Guitar Show, Olympic…), and it helps us feel relax after stressed working hours, and also connect everyone in the company. 

—-Hybrid Technologies—-

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận