Archives

Tháng 04

Thành lập Evolable Asia Solutions Co., Ltd. tại tòa nhà Atago Green Hills, Tokyo, Nhật Bản (EASJ). Thành lập EAS Lab tại Hà Nội.