LÊ THỊ DUNG

Tôi được làm việc trong một môi trường đầy nhiệt huyết cùng những đồng nghiệp cố gắng hết mình.

Tại Hybrid, tôi luôn nhìn thấy sự nỗ lực phát triển, tinh thần vươn cao vươn xa từ cấp trên của mình. Điều này đã giúp mọi nhân viên cảm thấy sẵn sàng cống hiến hết mình trong công việc.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: