PHẠM CHÍ CÔNG

Hybrid Technologies là nơi giúp mình khám phá ra nhiều tiềm năng  của bản thân.

Ngoài môi trường và những đồng nghiệp luôn làm việc hăng say, chuyên nghiệp, mình còn được tham gia, sáng tạo những hoạt động nội bộ. Mình hy vọng có thể đồng hành và cống hiến hết sức mình cho công ty thật nhiều và lâu hơn nữa!

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: