Trần Thị Mộng Tuyền

Công việc của tôi chủ yếu là Thông dịch. Hàng ngày tôi dịch tài liệu cho các thành viên trong nhóm và thông dịch trong các cuộc họp với bên Nhật Bản.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: