Phạm Bá Đạt

Thông thường mình sẽ nhận công việc từ bên Nhật Bản, rồi tìm hiểu công việc bằng cách dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, nếu có chỗ nào chưa hiểu thì nhờ đến Communicator. Sau đó mình sẽ nghiên cứu và tiến hành thực hiện việc viết các mã nguồn, cuối cùng là kiểm tra và bàn giao cho phía bên Nhật.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: