Hoàng Cảnh Ngọc

Hybrid Technologies là một công ty có quy mô lớn, môi trường đa dạng cho nhân viên phát triển, có nhiều hoạt động ngoại khoá thú vị để mọi người lấy lại năng lượng làm việc. Có một điểm khác biệt lớn của Hybrid Technologies đối với các công ty khác là số lượng BPO lớn.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: