Đặng Văn Huy

Hiện nay, tôi đang làm cho một trong những hệ thống Online Booking về Du Lịch hàng đầu Nhật Bản. Công việc của tôi là nhận nhiệm vụ (task) từ leader bên Nhật rồi bàn giao lại cho các thành viên. Lên kế hoạch rồi sau đó theo dõi và hỗ trợ các bạn trong nhóm khi gặp khó khăn đồng thời quản lí tiến độ dự án.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: