Tháng 04

Thành lập Evolable Asia Solutions Co., Ltd. tại tòa nhà Atago Green Hills, Tokyo, Nhật Bản (EASJ).
Thành lập EAS Lab tại Hà Nội.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: