Tháng 01

Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (Vĩnh Trung Plaza).

Số lượng nhân viên đạt 100 người.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: