Tháng 04

Mua lại EVOLABLE ASIA Co., Ltd. 
Số lượng nhân viên đạt ~600 người

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: