Super Studio

Super Studio

staff

Hybrid Technologies là một công ty có quy mô lớn, môi trường đa dạng cho nhân viên phát triển, có nhiều hoạt động ngoại khoá thú vị để mọi người lấy lại năng lượng làm việc. Có một điểm khác biệt lớn của Hybrid Technologies đối với các công ty khác là số lượng BPO lớn.

staff

Hiện nay, tôi đang làm cho một trong những hệ thống Online Booking về Du Lịch hàng đầu Nhật Bản. Công việc của tôi là nhận nhiệm vụ (task) từ leader bên Nhật rồi bàn giao lại cho các thành viên. Lên kế hoạch rồi sau đó theo dõi và hỗ trợ các bạn trong nhóm khi gặp khó khăn đồng thời quản lí tiến độ dự án.