[2018] JANUARY 2018 – NGÔ VĂN MINH NHẬT – ĐÀ NẴNG

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Công việc hiện tại của mình là Front-end Developer ở lab Bo-LP Prod

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc?. Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Khó khăn thường gặp của mình là việc hiểu chi tiết yêu cầu của dự án. Lúc đó mình sẽ hỏi các anh chị trong Lab, những người đã có kinh nghiệm giải thích lại cho mình.

Câu hỏi 3: Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất cho một Developer là gì?

Theo bản thân mình, ba kỹ năng mà mình thấy quan trọng nhất là:

– Tự tìm hiểu cái mới: Đây là yếu tố bắt buộc. Bởi công nghệ luôn luôn thay đổi. Điều cảm thấy hụt hẫng của các developer là: những cái gì mình học ngày hôm nay có thể sẽ lỗi thời sau vài năm.

– Tự kiểm tra và sửa lỗi: Sau mỗi dự án thì mình thường tự check lại thật kĩ trước khi giao cho Lab Manager. Làm cẩn thận – có thể mất nhiều thời gian hơn – nhưng không lỗi, vẫn tốt hơn làm nhanh nhưng nhiều “sạn”.

– Code “sạch”:

Bạn code vài dòng xong chạy OK giao cho khách hàng. Vài tháng sau nhận thêm yêu cầu mới quay lại đọc và..chả hiểu gì cả! Biến đặt tên lung tung, code thì không có comment,… Lúc đó ôm đầu tự trách mình. Cho nên kĩ năng code “sạch” rất quan trọng!

Mặt khác, ở EVA mình thường làm dự án theo team nên việc code “sạch” giúp các thành viên kết nối với nhau hơn, và dễ dàng bảo trì sau này.

Câu hỏi 4: Bạn thích nhất điều gì khi làm việc tại EVA ?

Mọi thành viên trong Lab nói riêng và EVA nói chung đều vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi một thành viên gặp khó khăn.

Bên cạnh đó các hoạt động giải trí như Team-buiding, Kick-off… giúp mọi người gần nhau và hiểu nhau nhiều hơn.

——————————————————————————-

Question 1: What is your current job & field of activity?

I am working as Front-end Developer at Bo-LP Prod Lab.

Question 2: What difficulties did you face when working? How did you fix/handle it?

My difficulty is how to find out and understand projects’ requirements in details.

In these cases, I often ask my colleagues in the same Lab, who have many experiences to explain them to me.

Question 3: In your opinion, what are the three most essential skills for a Developer?

In my opinion, 3 most important skills are:

– Learn new things: This is a compulsory element because technology changes every day. It makes the developer feel down when things they learn today can be old-fashionable years later.

– Review mistakes and correct ourselves: After each project, I often check the task carefully before sending it to Lab Manager. Work carefully – Take time – No mistakes still be better than “many mistakes”.

– “Clean” Code: You code some lines, the project run well. After several months, you get new requests and turn back to your old code… OMG… What did you do! Code with no comment, mixed variable name…then you will claim yourself. Therefore, “clean code” skill is critical nowadays.

In another way, in EVA, we often work as a team, so clean code would help members connect.

Question 4: What do you like in EVA?

Each member in Lab and EVA is always happy, ready to help each other when one member in a team has trouble.

Besides, activities such as Team-building, Kick-off… help everyone get closer and understand more.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận