Giải thưởng MVP & chính sách thu hút nhân tài

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chúng tôi luôn tôn vinh cá nhân xuất sắc theo quý, và tạo những chiến dịch thu hút nhân tài.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: