Lương – thưởng cạnh tranh

Mức lương hấp dẫn, đánh giá hiệu quả công việc 2 lần/năm. Lương 13 và thưởng kinh doanh cuối năm.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: