CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ THƯỞNG

Mức lương hấp dẫn – cạnh tranh, đánh giá làm việc hiệu quả 2 lần/năm và thưởng theo doanh thu. 

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật…

 

Facebook Comments
Đánh giá bài viết
Categories: